Een vaststellingsovereenkomst rekent af met het tijdrovende aspect van een ontslagprocedure. Daarbij zijn immers talloze stappen die ondergaan moeten worden, voordat het UWV akkoord geeft voor de ontslagvergunning. Een vaststellingsovereenkomst geeft rust, duidelijkheid en is doeltreffend. Wat komt er bij een vaststellingsovereenkomst kijken? Om het juridische verhaal omtrent de vaststellingsovereenkomst duidelijk uit te leggen, vind je in deze artikelreeks drie delen. In ieder deel wordt een aspect van de vaststellingsovereenkomst extra belicht, om zo een duidelijk beeld te kunnen schetsen van de vaststellingsovereenkomst. In dit artikel deel 2: de eisen van een vaststellingsovereenkomst.

Wat is een vaststellingovereenkomst ook al weer?

Om het geheugen even op te frissen: een vaststellingsovereenkomst is een praktisch, effectief alternatief voor het tijdrovende ontslagvergunning-proces. Dit is sneller dan het traditioneel eindigen van de arbeidsovereenkomst.

Met deze snellere oplossing worden afspraken gemaakt over:

  • De ontslagdatum;
  • De hoogte van de transitie (of ontslag-)vergoeding,
  • De uitkering (in geld) van vakantie en vrije dagen;
  • Opgespaard en resterend vakantiegeld;
  • Een budget voor re-integratie: hieronder kunnen eventuele omscholingskosten vallen, outplacement (begeleiding naar een andere functie/baan), positief getuigschrift en vergoeding van juridische kosten.

 

De eisen van een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een juridisch, bindend document. Dat betekent dat er aan alle aspecten moet worden voldaan, voordat de vaststellingsovereenkomst geldend is. Wordt er aan een of meerdere eisen niet voldaan? Dan is het document niet geldend. Dit heeft nadelige gevolgen voor werknemer én werkgever.

Waaruit een vaststellingsovereenkomst bestaat, heb je hierboven kunnen lezen. Dit zijn tevens de eisen die voor de overeenkomst gelden.

De einddatum

Bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst, is een opzegtermijn altijd verplicht. Wanneer deze niet expliciet  wordt benoemd (‘in acht genomen’), wordt er door het UWV een wachttermijn in rekening gebracht. Dit heeft nadelige gevolgen voor de WW-uitkering. Die wordt dan namelijk pas later uitgekeerd.

Transitievergoeding

Vormt het centrale gedeelte in het sluiten van de arbeidsovereenkomst. Goede onderhandeling hierover is van sleutelbelang. Zie hierover ook deel 1 van deze artikelreeks. Daarin wordt de transitievergoeding uitgebreid besproken, aan de hand van duidelijke rekensommen.

Eindafrekening

Hierbij wordt letterlijk afgerekend. Resterende vakantiedagen, vakantiegeld en teveel gewerkte uren worden in geld uitgekeerd. Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een dertiende maand, aandelen en andere voorwaarden moeten ook in geld worden uitgekeerd. Daarover moeten duidelijke afspraken worden gemaakt.

Getuigschrift

De werkgever is verplicht om na het ontslag een getuigschrift te schrijven. Dit kun je zien als referentie, echter hoeft dit volgens de wet geen positief getuigschrift te zijn. Juridisch adviseurs adviseren werknemers vaak om in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat de werkgever een positief getuigschrift schrijft. Dit ten behoeve van het opbouwen van de referenties van de werknemer.

Overige eisen

Naast de bovenstaande eisen spelen er andere zaken mee in een vaststellingsovereenkomst. Er komt flink wat bij kijken, voordat een vaststellingsovereenkomst aan de gestelde normen voldoet. Afspraken over geheimhoudingsplicht, inlevering van bedrijfseigendommen, vrijstelling van werkzaamheden en concurrentiebeding bij ontslag. Deze aspecten zijn tevens belangrijk. Het is raadzaam om hiervoor advies in te winnen bij een jurist. Hij kan je voorzien van duidelijk advies en helpt je om een goede vaststellingsovereenkomst (voor beide partijen) op te stellen.