marcWelkom op onze website. Ons kantoor afficheert zich graag met de term: ´huisjurist´. Populaire benaming, maar wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee. De definitie die ons kantoor geeft aan de huisjurist is: een jurist die niet alleen alle juridische vraagstukken beantwoordt die hij krijgt voorgelegd van zijn cliënten, maar ook dient als adviseur die op eigen initiatief hiaten in de bedrijfsvoering signaleert. Juist omdat de huisjurist op de hoogte is van de bedrijfsstructuur, bedrijfsvoering, contracten en het beleid van een onderneming, alsmede op de hoogte is van alle voorkomende juridische vraagstukken, is een huisjurist makkelijk in staat pro-blemen op te merken en deze kenbaar te maken aan de ondernemer. Middels deze adviezen trachten wij de bedrijfsvoering van onze cliënten te verbeteren en procedures te voorkomen. Specialist in ondernemingsrecht.

Praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld uit de praktijk is dat in talloze procedures aan de orde komt of de algemene voorwaarden al dan niet op de overeenkomst van toepassing zijn. Ondanks het feit dat het merendeel van alle bedrijven met algemene voorwaarden werkt, komt het (te) vaak voor dat de rechter tot het oordeel komt dat de algemene voorwaarden voor vernietiging in aanmerking komen. Indien door ons wordt opgemerkt dat de algemene voorwaarden (structureel) niet op een juiste wijze op de overeenkomst van toepassing worden verklaard, is het aan ons om dit aan de ondernemer kenbaar te maken en gezamenlijk de procedure terzake het sluiten van overeenkomsten aan te passen. Getracht zal worden te voorkomen dat een beroep op de algemene voorwaarden in de toekomst opnieuw zal worden afgewezen.

Arbeidsrecht

Een ander voorbeeld terzake de aanvullende adviserende rol van de huisjurist kan zijn op het gebied van arbeidsrecht. Indien wij zorg dragen voor het opstellen van de tekst van de arbeidsovereenkomst, dan hoort daar tevens bij het up-to-date houden van deze overeenkomst. Indien een uitspraak of een wetswijziging met zich meebrengt dat een artikel in de arbeidsovereenkomst dient te worden aangepast, dan zullen wij cliënte voorzien van een nieuw artikel. Zo is er de laatste jaren bijvoorbeeld veel te doen geweest omtrent de aanvaardbaarheid van een (non-)concurrentiebeding c.q. relatiebeding. Arbeidsconflicten zijn aan de orde van de dag. Ook wordt de vaststellingsovereenkomst steeds populairder. Vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren? Lees ook: Zo werkt een vaststellingsovereenkomst bij ontslag.

Deze aanvullende advisering kan ook zeer eenvoudig zijn, bijvoorbeeld indien in een ontbindingsprocedure van de arbeidsovereenkomst blijkt dat de ondernemer niet of nauwelijks een dossier aanlegt ter zake het functioneren van een werknemer bij ontslag wegens disfunctioneren. Denk aan vastlegging van functioneringsgesprekken en officiële waarschuwingen. In die gevallen attenderen wij de ondernemer eenvoudigweg op de nood-zaak van een goed opgebouwd dossier, hetgeen de ontbinding van een arbeidsovereenkomst in de toekomst aanzienlijk kan vergemakkelijken. Neem contact op met een advocatenkantoor. Are you an expat and work in the Netherlands? Check employment lawyer for advice.

De nadelen

Een van de voordelen van een huisjurist is daarnaast dat de ondernemer overwegend één behandelend jurist heeft, die alle juridische kwesties voor zijn of haar rekening neemt. Doordat de behandelend jurist vaak op de hoogte is van het reilen en zeilen van de onderneming legt de ondernemer bij twijfel gemakkelijk een probleem aan ons voor zonder daarbij een uitgebreide toelichting te moeten geven. In dat geval kunnen wij eenvoudig het geschil kwalificeren en beoordelen of dat het raadzaam is het geschil door ons of de ondernemer te laten afhandelen. In dat kader treden we ook vaak op als adviseur op de achtergrond. Zo ook bij het de overeenkomst van opdracht met statutair bestuurder.

Ondanks het feit dat ik hier slechts enkele voorbeelden heb opgesomd, heb ik getracht aan te geven dat een huisjurist door zijn (algemene) kennis omtrent de onderneming en zijn nauwe samenwerking met de onderneming vaak beter in staat is mogelijke verbeterpunten (in contracten, algemene voorwaarden, procedures, etc.) te signaleren, alsook (op de achtergrond) mee te denken met de ondernemer. Op dit punt tracht ons kantoor zich dan ook te onderscheiden van andere kantoren, hetgeen naar onze mening een meerwaarde oplevert voor de ondernemer.

Interesse?

Spreekt bovenstaande handelswijze u aan? Neem dan eens contact op met ons kantoor teneinde een afspraak te maken voor een vrijblijvende kennismaking met ons kantoor. Wellicht dat deze kennismaking een basis vormt voor een verdere samenwerking.