Provincies, gemeenten en overheidsinstanties nemen veel besluiten. Deze kunnen de leef- en werkomgeving van burgers, ondernemers en verenigingen echter behoorlijk beïnvloeden of zelfs verstoren. Wij helpen hen bij het kenbaar maken van hun bezwaren en zoeken een oplossing.

Leef- en werkomgeving

Een concurrerend bedrijf dat zich op hetzelfde industrieterrein wil vestigen, een megastore binnen een straal van tien kilometer van uw winkel, een nieuwe kerncentrale, een snelweg dwars door een natuurgebied, vervuilde grond op de plek van het nieuw te bouwen clubhuis, een muziekvereniging die een fonds om subsidie vraagt, een geplande opvang voor drugsverslaafden.

De besluiten die gemeentelijke en provinciale overheden nemen, kunnen een grote – nadelige – invloed hebben op de leef- en werkomgeving. Wie het niet eens is met een besluit of wil weten of de overheid zich wel aan de regels heeft gehouden, kan daarover advies inwinnen. De regels en procedures zijn ingewikkeld en deskundige begeleiding door een advocaat is daarom van groot belang.

Wat wij doen

Wij adviseren u en nemen de juiste stappen. Bijvoorbeeld met het indienen van een bezwaarschrift bij de bevoegde instantie. Dit bezwaarschrift leidt dan tot een nieuwe beslissing. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan is het aantekenen van beroep bij de rechtbank een mogelijkheid om tot een voor u bevredigende oplossing te komen.