Geschillen tussen huurders en verhuurders, of verschillen van mening tussen consumenten en professionele verkopers/ondernemers komen regelmatig voor. Wij adviseren, bemiddelen en verlenen rechtshulp aan onder andere particulieren, ondernemers, makelaars, overheden, huurdersverenigingen en woningbouwcorporaties.

Huurders en verhuurders

Een huis, appartement of woonboot met achterstallig onderhoud, buren die dagelijks overlast veroorzaken of een dreigende huisuitzetting: een huurder mag van de verhuurder verwachten dat deze goed onderhoud pleegt en zorgt voor een prettige woonomgeving. De verhuurder is bovendien onder voorwaarden wettelijk verplicht om in overleg te gaan met een huurder/vereniging als deze dat wenst. Andersom mag de verhuurder verwachten dat de huur tijdig wordt betaald. Ook ondernemers die hun bedrijfspand huren, willen de status en inhoud van de huurovereenkomst en de rechtsgeldigheid van opzeggingen weten. Verhuurders kunnen te maken krijgen met huurders die bijvoorbeeld de huur niet willen betalen of een hennepplantage beginnen en het pand en de omgeving daarmee veel schade toebrengen.

De consument

Ook een consument die een product koopt, wil waar voor zijn geld. De afgeleverde zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst. Een auto die snel gebreken vertoont, een tapijt dat snel slijt, een apparaat dat een paar weken na aankoop stuk gaat, een te hoog lijkende telefoon- of energierekening of een mislukte verbouwing: de klagende consument wordt niet altijd serieus genomen. Andersom geldt dat een ondernemer van mening kan zijn dat een consument ten onrechte blijft klagen.

Wat wij doen

Een klacht kan leiden tot een gang naar een huur- of geschillencommissie. Wij kunnen u daarbij adviseren en begeleiden. Ook kunnen wij met de tegenpartij corresponderen en gesprekken voeren. Als dit niet tot oplossingen leidt, gaan we – als de zaak zich daarvoor leent – met u naar de rechter.

Meer informatie over verborgen gebreken aankoop woning