Om problemen te voorkomen is het verstandig om vooraf al juridisch advies in te winnen over het sluiten van contracten. Medewerkers van het Juridisch Loket voorzien je graag van informatie. Zij beantwoorden vragen over het opstellen van een contract, de precieze totstandkoming van een overeenkomst en eventuele schadevergoedingen. Het Juridisch Loket verwijst je vaak door naar ons.

Vooraf juridisch advies inwinnen

Waterdichte contracten vormen de basis van een overeenkomst. Deze moeten helder zijn geformuleerd om problemen met samenwerken te voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een distributieovereenkomst. Hierbij hebben een verkoper en een wederverkoper rechten en plichten. De wederkoper verkoopt spullen door aan derden. Een distributieovereenkomst legt deze constructie vast. Het kan gebeuren dat een van de verkopende partijen zich niet aan de distributieovereenkomst houdt. In dat geval is het verstandig om ons in te schakelen voor het juiste juridisch advies.

Mondelinge afspraken geschonden

Maak je toch mondelinge afspraken, dan ontstaat het risico dat deze worden geschonden. Mondelinge afspraken worden gemaakt op basis van vertrouwen, maar de andere partij kan het opgebouwde vertrouwen zo van tafel vegen. Hij of zij komt verplichtingen niet na, of is onduidelijk over de gemaakte afspraken. In dat geval sta je als ondernemer met lege handen. Tijd om een advocaat contractenrecht in te schakelen. Hij of zij kijkt naar wat er precies in het contract staat en wat er moet gebeuren als er sprake is van verzuim, wanprestatie en nakoming. De advocaat kan een schadevergoeding regelen of de nakoming vorderen. Een advocaat contractenrecht bemiddelt, procedeert en onderhandelt om het beste uit een zaak te halen.