In een overeenkomst of contract worden afspraken vastgelegd. Maar wat als de tegenpartij de afspraken verkeerd heeft uitgevoerd of niet nakomt? Bijvoorbeeld als de rekeningen niet (op tijd) worden betaald. In dat geval is een gedegen incassobeleid nodig. Wij helpen particulieren en ondernemers bij problemen over overeenkomsten (en betalingen).

De overeenkomst

Een (tweedehands) auto of machine die kort na aankoop kapot gaat, een nieuwe woning met verborgen gebreken, een huis dat niet volgens tekening is gebouwd of een te laat opgezegd contract of abonnement. Soms voldoet een product of geleverde dienst niet aan de verwachtingen en is een geschil over de gesloten overeenkomst het gevolg.

Betalingen

Een ondernemer die producten en diensten heeft geleverd, wordt daarvoor betaald. Immers, zoals een klant de bakker voor een brood betaalt, moet ook een afnemer betalen voor de geleverde producten en diensten. Als rekeningen echter niet op tijd, of zelfs helemaal niet worden voldaan, ontstaat een groot financieel probleem. In tegenstelling tot een gerechtsdeurwaarder of incassobureau kunnen wij als advocaat alle denkbare middelen inzetten om uw debiteur onder druk te zetten.

Wat wij doen

Wij adviseren particulieren en ondernemers die een geschil hebben over een aangeschaft product of dienst. Ook bemiddelen wij als dat tot een oplossing kan leiden. Lukt dat niet, dan kunnen wij met u naar de rechter.

Bij openstaande vorderingen zetten wij incassomaatregelen in gang. Bijvoorbeeld door de debiteur met een brief te sommeren alsnog te betalen. Heeft dat geen resultaat, dan is een gerechtelijke procedure een mogelijkheid om de debiteur tot betaling te dwingen. In het uiterste geval is het aanvragen van een faillissement een doeltreffend incasso-instrument. Wij kunnen u helpen met het opzetten van een effectief incassobeleid zodat betalingsproblemen worden voorkomen.